Lokaty dla rolników

Lokaty przeznaczone dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą

Lokata Plejada

Lokata dynamiczna "Plejada" jest szczególną formą deponowania środków pieniężnych ponieważ zapewnia progresywne oprocentowanie, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu.

 

Pozostałe cechy lokaty "Plejada":

 • umożliwia wycofanie wkładu w dowolnym terminie wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty,
 • minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku to 500zł,
 • umowa zawierana jest na 12 miesięcy, jednak w każdym czasie można ją rozwiązać bez utraty należnych odsetek,
 • odsetki od kwoty złożonej na rachunku naliczane są po upływie 12 miesięcy lub w momencie zerwania umowy,
 • rozwiązanie umowy następuje na wniosek Klienta,
 • w przypadku nie podjęcia przez Klienta środków z rachunku „PLEJADA" po upływie 12 miesięcy następuje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na taki sam okres,
 • Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku. W przypadku nie podjęcia naliczonych odsetek podlegają one kapitalizacji po upływie jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy,
 • Oprocentowanie:
  • po 1 miesiącu 4,0120 %
  • po 2 miesiącach 4,1412 %
  • po 3 miesiącach 4,2704 %
  • po 4 miesiącach 4,4064 %
  • po 5 miesiącach 4,5356 %
  • po 6 miesiącach 4,6648 %
  • po 7 miesiącach 4,7940 %
  • po 8 miesiącach 4,9232 %
  • po 9 miesiącach 5,0524 %
  • po 10 miesiącach 6,3444 %
  • po 11 miesiącach 6,4746 %
  • po 12 miesiącach 6,6028 %
bfg.jpg

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu