Aktualności

Aktualne informacje o usługach, produktach oraz wydarzeniach.

Zebrania Grup Członkowskich

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sieradzu zgodnie z § 19 Statutu zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w 2023r.:

 

 

 

 

w następujących terminach:

21.03.2023r. o godz.  9.00 dla członków z terenu Gminy Burzenin, 

 • w siedzibie Banku Spółdzielczego Oddział w  Burzeninie, ul. Kościelna 28 (I piętro),

 

21.03.2023r. o godz.  12.00 dla członków z terenu Gminy Brzeźnio,

-     w siedzibie Banku Spółdzielczego Oddział  w  Brzeźniu, ul. Wspólna 39 (I piętro),

 

22.03.2023r. o godz.  9.00 dla członków z terenu Gminy Wróblew,

 • w siedzibie Banku Spółdzielczego Oddział we Wróblewie, Wróblew 10 (I piętro),

 

22.03.2023r. o godz. 12.00 dla członków z terenu Miasta i Gminy Sieradz,

-      w Banku Spółdzielczym w Sieradzu, ul. Zamkowa 2 (I piętro),

 

z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybory przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie „Regulaminu działania Grupy Członkowskiej w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”.
 5. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2022r.
 7. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Sieradzu w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 9. Projekt podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2022r. oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Rozpatrzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego na 2023r.
 12. Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
 13. Dyskusja
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie

                   

Zarząd BS w Sieradzu

 

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu