Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt odnawialny w ROR

Masz chwilowe problemy z gotówką? A może potrzebujesz środków na nieprzewidziane wydatki?

 

Wybierając kredyt odnawialny zyskujesz:

 • łatwy sposób zwiększania środków na swoim koncie,
 • kredyt na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem aż do 60 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania,
 • wygodę – wystarczy, że posiadasz konto osobiste w naszym Banku od 3 miesięcy i regularne wpływy na to konto,
 • minimum formalności,
 • szybką decyzję kredytową,
 • pewność, że każda wpłata środków na rachunek spowoduje, iż kredyt odnowi się o spłaconą część i można być wykorzystywany wielokrotnie w okresie kredytowania.

 

O kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, pracownik zaangażowany w proces sprzedaży zobligowany jest do weryfikacji historii ROR klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia.

Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest: brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni.

Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie

 • kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł
 • całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja płatna gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 11,50%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 3.250,05 zł, w którego skład wchodzą:
 1. odsetki od kredytu 2.875,05 zł,
 2. prowizja za udzielenie kredytu 3% kwoty udzielonego kredytu tj. 150,00 zł,
 3. prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,50% odnawianej kwoty kredytu tj. 225,00 zł,
 4. koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 0,00 zł,
 5. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,46%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.250,05 zł.

 

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.12.2022 r.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725