Oferta Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Zapoznaj się z naszą ofertą

KLIENCI INDYWIDUALNI

Oferta klientów indywidualnych

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Oferta dla rolników

FIRMY I INSTYTUCJE

Oferta dla firm i instytucji

BANKOWOŚĆ DLA MŁODYCH

Oferta dla młodzieży
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725