O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku kadencji 2022-2026, wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 10.06.2022r.

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu:

Katarzyna Dudczak

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Banaś-Reike

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Śledzińska

WICEPREZES ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIĘGOWY

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sieradzu:

 

Sławomir Balcerzak - Przewodniczący RN

Roman Łebzuch  - Z-ca Przewodniczącego RN

Anita Owczarek - Sekretarz RN

Mariusz Janczak - Członek RN

Magdalena Kubiak - Członek RN

Artur Małecki - Członek RN

Marzena Owczarek - Członek RN

Aneta Palma - Członek RN

Radosław Kucharski - Członek RN

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu