O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Inne

Każda wojna zabiera nam to, co najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj spółdzielczość chce wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów, kobiety i dzieci, które właśnie teraz najbardziej doświadczają skutków wojny.

Wszystkie Banki Spółdzielcze SGB organizują wspólnie akcję pomocy dla Ukraińców. Uruchomiliśmy specjalne konto: 90 1610 0006 9002 0100 0246 0002, na które można wpłacać pieniądze. Przekażemy je Fundacji Ocalenie, wspierającej akcję pomocy humanitarnej na granicy. Pracownicy i wolontariusze fundacji najlepiej wiedzą, jak wykorzystać zebrane pieniądze.

  • Zbiórka trwa  do 15 marca 2022 r.
  • Pieniądze może wpłacić każdy – zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi.
  • Przekażemy je na rzecz Fundacji Ocalenie, która wspiera uchodźców z Ukrainy.
  • Uruchomiliśmy w SGB banku specjalne konto. Zachęcamy do wpłacania na konto w SGB-Banku, nr 90 1610 0006 9002 0100 0246 0002

Mamy również stały kontakt z naszym Bankiem Spółdzielczym z Lubyczy Królewskiej, oddalonym tylko o kilka kilometrów od granicy. Razem z pracownikami zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy, które bank wspólnie z lokalnymi władzami przekaże najbardziej potrzebującym. To nasza sąsiedzka pomoc.

Cała Grupa SGB aktywnie wspiera poszkodowanych w tej wojnie.  Od 1 marca br. aż do odwołania:

✅  Banki Spółdzielcze SGB oraz SGB-Bank SA nie pobierają prowizji od zleceń SWIFT w walutach obcych i PLN realizowanych do banków w Ukrainie.

✅  znieśliśmy opłaty dla klientów indywidualnych za przelewy wychodzące i przychodzące z Ukrainy.

Bank  współpracuje także z lokalnymi władzami samorządowymi. Spółdzielcza Grupa Bankowa odpowiedzialność ma swoim DNA. Wzajemność i wsparcie dla naszych klientów i niesienie pomocy potrzebującym są naszymi priorytetami.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725