E-Bankowość

Zestaw usług umożliwiających wygodne i bezpieczne korzystanie z płatności elektronicznych

Karty płatnicze

maestro

KARTA MAESTRO

Międzynarodowa karta płatnicza Maestro jest powszechnie stosowaną kartą płatniczą na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za jej pomocą można dokonywać płatności w kraju i za granicą, w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Transakcje bezgotówkowe są zwolnione z opłat prowizyjnych.

Dzięki karcie Maestro nie trzeba nosić pieniędzy przy sobie, a mimo to przez cały czas mieć do nich dostęp. Gotówkę można bowiem wypłacać za pomocą sieci bankomatów lub w kasach banków oznaczonych logo "Maestro", "Cirrus". Na mocy porozumienia bankomatowego, zawartego przez SGB - Bank SA z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oraz z Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, klienci naszego Banku uzyskali dostęp do bankomatów tych banków oraz bankomatów wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Wypłaty z tych bankomatów zwolnione są z opłat prowizyjnych. Jest to największa sieć bankomatów w Polsce.

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, nazywanego ror lub kontem osobistym lub osoba, która wystąpi z wnioskiem o otwarcie takiego rachunku.
visa_electron

KARTA VISA ELECTRON, VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA

Visa Electron jest jedną z najpopularniejszych kart płatniczych używanych na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych. Transakcje bezgotówkowe są zwolnione z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać za pomocą sieci bankomatów lub w kasach banków oznaczonych logo "Visa Electron", "Plus". Na mocy porozumienia bankomatowego, zawartego przez SGB - Bank SA z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oraz z Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, klienci naszego Banku uzyskali dostęp do bankomatów tych banków oraz bankomatów wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Wypłaty z tych bankomatów zwolnione są z opłat prowizyjnych. Jest to największa sieć bankomatów w Polsce.

Visa Electron Młodzieżowa może być wydana osobom, które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 26 roku życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekuna ustawowego.

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, nazywanego ror lub kontem osobistym lub osoba, która wystąpi z wnioskiem o otwarcie takiego rachunku.
visa_business_electron

VISA BUSINESS ELECTRON

Karta Visa Business Electron przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych. Łączy zalety karty Visa business, czyli szerokiej oferty dla firm z bezpieczeństwem karty Visa Elektron umożliwiającej autoryzację transakcji w czasie rzeczywistym (on line). Karta Visa Business Electron służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróż. W Polsce ponad 60 tysięcy placówek handlowo-usługowych honoruje kartę Visa Business Electron, natomiast na świecie ponad 2 mln. Transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą zwolnione są z opłat prowizyjnych. Karta Visa Business Electron umożliwia stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej SA lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: "Visa Elektron" lub "Plus".

Na mocy porozumienia bankomatowego, zawartego przez SGB -Bank SA z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oraz z Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, klienci Banku Spółdzielczego w Sławnie uzyskali dostęp do bankomatów tych banków oraz wszystkich banków spółdzielczych bez opłat prowizyjnych.

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Business Elektron może wystąpić każdy posiadacz rachunku bieżącego lub pomocniczego oraz osoby, które występują z wnioskiem o otwarcie takiego rachunku.
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725