Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny  przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy posiadając status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję technologiczną i będą ubiegać się o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 fundusze_eu

 

Korzystając z Kredytu technologicznego zyskujesz:

  • dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny),
  • częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie BGK),
  • Rozpoczęcie inwestycji dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK,
  • Udzielany wyłącznie w złotych.

 

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725