Kredyty indywidualne

Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt na remont

Spełnij marzenia już dziś! Skorzystaj z kredytu na remont.

 

Dlaczego warto zdecydować się na Kredyt na remont:

 • Bo jest wygodny
  Wypłata kwoty kredytu realizowana szybko i sprawnie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Kolejne raty będziemy pobierać automatycznie z Twojego konta, którym może być zarówno rachunek ROR jaki i specjalny rachunek techniczny, który zakładamy przy realizacji wypłaty kredytu.
 • Bo jest korzystny
  Kredyt na remont nie będzie Ciebie kosztował wiele... Oprocentowanie jest stałe i wynosi tylko 6,99%. Maksymalna kwota którą możesz otrzymać to 30 000 zł i możesz ją rozłożyć aż na 84 raty!
 • Bo dbamy o naszych Klientów
  Nasi Klienci płacą mniej! Ponieważ się dobrze znamy od naszych Klientów nie wymagamy wykupienia ubezpieczenia kredytobiorcy. Załóż konto osobiste w Banku Spółdzielczym w Sieradzu, bo naprawdę warto!

 

Szczegółowe informacje

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie

 1. Kwota udzielonego kredytu 32 100,00zł.
 2. Całkowita kwota kredytu 29 853,00zł (prowizja finansowana z kwoty kredytu).
 3. Okres kredytowania 36 miesięcy.
 4. Roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,99%.
 5. Całkowity koszt kredytu wynosi 6 068,28 zł, w którego skład wchodzą:
  • prowizja za udzielenie kredytu 2 247,00 zł,
  • odsetki od kredytu 3 569,28 zł,
  • koszty usług dodatkowych 252,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 252,00 zł,
  • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.
 6. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,65%,
 7. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 35 921,28 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.06.2020 r.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu