Lokaty firmowe

Lokaty przeznaczone dla firm i instytucji

Lokata dynamiczna Plejada

Jeśli masz wolne środki nie trzymaj ich w domu, ulokuj je na dynamicznej lokacie "Plejada" i zyskaj dodatkowe korzyści.

 

Lokata dynamiczna "Plejada" jest szczególną formą deponowania środków pieniężnych ponieważ:

 • zapewnia progresywne oprocentowanie, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu,
 • umożliwia wycofanie wkładu w dowolnym terminie wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty.

 

Posiadaczami rachunku „Plejada" mogą być:

 • osoby prawne,
 • jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
 • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, stowarzyszenia i fundacje.

 

Warunki otwarcia „Plejady":

 • po złożeniu wniosku zostaje zawarta umowa o lokatę terminową pomiędzy Klientem a Bankiem, której termin biegnie od dnia wpływu środków,
 • minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku to 1000zł dla pozostałych podmiotów.

 

Zasady dysponowania rachunkiem „Plejada":

 • dowodem otwarcia rachunku „Plejada" jest umowa oraz potwierdzenie założenia lokaty,
 • umowa zawierana jest na 12 miesięcy, jednak w każdym czasie można ją rozwiązać bez utraty należnych odsetek,
 • odsetki od kwoty złożonej na rachunku naliczane są po upływie 12 miesięcy lub w momencie zerwania umowy,
 • rozwiązanie umowy następuje na wniosek Klienta,
 • w przypadku nie podjęcia przez Klienta środków z rachunku „PLEJADA" po upływie 12 miesięcy następuje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na taki sam okres.
 • klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku,
 • w przypadku nie podjęcia naliczonych odsetek podlegają one kapitalizacji po upływie jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy.

 

bfg.jpg

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu