Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Lokata Terminowa

Jeśli masz wolne środki nie trzymaj ich w domu, ulokuj je na lokacie zyskaj dodatkowe korzyści.

Lokata terminowa jest ciekawym produktem bankowym skierowanym dla firm i instytucji chcących pomnożyć swoje środki w wygodny i bezpieczny sposób.

 

Podstawowe cechy lokaty terminowej:

  • możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego,
  • łatwy dostęp do lokaty poprzez sieć oddziałów, Internet,
  • lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku,
  • Oprocentowanie nie może być niższe niż 0% :
1 miesięczne (WIBOR 1M-0,20) * 0,10
2 miesięczne (WIBOR 1M-0,20) * 0,20
3 miesięczne (WIBOR 1M-0,20) * 0,30
6 miesięczne (WIBOR 1M-0,20) * 0,40
12 miesięczne (WIBOR 1M-0,20) * 0,45
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725