Oferta - działalność rolnicza

Produkty i usługi przeznaczone dla prowadzących działalność rolniczą

Kredyt preferencyjny

Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są na cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR. Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej. 

 

Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z linii kredytowej MRcsk zyskujesz:

 • wysoką kwotę kredytu,
 • niski wkład własny,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego,
 • pomoc w spłacie kredytu ARiMR.

 

Linia RR

Kredyt na inwestycje  w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym z linii kredytowej RR, zyskujesz:

 • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym  związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł,
  • działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego – 70% wartości nakładów inwestycyjnych,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego,
 • atrakcyjne oprocentowanie - płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR.

 

Linia Z

Kredyt na zakup użytków rolnych, to szansa na rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na zakup użytków rolnych z linii kredytowej Z, zyskujesz:

 • możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej,
 • wysoką kwotę kredytu, stanowiącą 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • atrakcyjne oprocentowanie - płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR.

 

Linia PR

Kredyt na inwestycje  w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie prowadzonej działalności przetwórczej oraz na udział w transformacji własnościowej sektora przetwórstwa rolnego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z linii kredytowej PR, zyskujesz:

 • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym  związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów,
 • wysoką kwotę kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 70% wartości nakładów inwestycyjnych,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego,
 • atrakcyjne oprocentowanie - płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR.

 

Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą.


Linia K01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K01, zyskujesz:

 • możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.

 

Linia K02

Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:

 • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
 • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód,
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 • atrakcyjne oprocentowanie - w wysokości:
  • 0,5 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 1,5%, w przypadku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (bez łąk i pastwisk) lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od ww. szkód lub,
  • 0,75 tego oprocentowania bez ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od szkód, w pozostałej części przez ARiMR.
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725