Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt KOMFORT

Potrzebujesz gotówki na własne potrzeby ? A może chciałbyś skonsolidować swoje zobowiązania kredytowe  np. limity kredytowe, pożyczki, kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe oraz inne kredyty konsumpcyjne ? W takim razie skorzystaj z kredytu KOMFORT

 

Wybierając kredyt KOMFORT zyskujesz:

 • kredyt na dowolny cel,
 • maksymalna wysokość kredytu 100 000zł,
 • maksymalny okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • ubezpieczenie na życie KOMFORT,

 

KREDYT GOTÓWKOWY KOMFORT
 • kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł
 • całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (prowizja oraz koszty ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,50%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 8.262,82 zł, w którego skład wchodzą:
  -prowizja za udzielenie kredytu 600,00 zł,
  - odsetki od kredytu 6.474,82 zł,
  - koszty usług dodatkowych 1.188,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 1.188,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  - pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,93%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 38.262,82 zł

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-12-2022

 

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725