Oferta - działalność rolnicza

Produkty i usługi przeznaczone dla prowadzących działalność rolniczą

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą i posiadających rachunek bieżący w Banku.

 

Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

  • udzielany osobom prowadzącym gospodarstwo rolne o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący,
  • poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

 

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725