Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe

Pakiety:

  • standardowy,
  • młodzieżowy,
  • senior,
  • e-Konto. 

Posiadanie Rachunku ROR umożliwia:

  • gromadzenie środków,
  • przelewy krajowe i zagraniczne,
  • usługa Internet Banking – na wniosek Klienta,
  • otrzymanie kart płatniczych
  • uzyskanie zgody na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego,
  • uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR

 

Rachunek PRP

PRP przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy - Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 4.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725