Konta dla rolników

Rachunki przeznaczone dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą

Rachunek bieżący

Osobom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą proponujemy wygodny rachunek bieżący. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami poniżej.

 

Wybrane korzyści z posiadania rachunku:

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
  • możliwość doboru Pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT,
  • atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
  • dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego,
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

 

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu