Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Kredyt hipoteczny

To długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sieradzu lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

 

Wybierając Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością,
  • wysoką kwotę kredytu do 2 000 000 zł lub do 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,
  • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu,
  • długi okres kredytowania do 15 lat.

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725