Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb do wysokości udzielonego kredytu.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

Kredyt płatniczy

Doraźne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych.

Kredyt hipoteczny

To długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sieradzu lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na pozyskanie dodatkowych środków w celach inwestycyjnych.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny  przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy posiadając status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję technologiczną i będą ubiegać się o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt dla Współnot Mieszkaniowych

Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem / modernizacją nieruchomości wspólnej.

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją kredytu inwestycyjno-obrotowego.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725