O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Historia Banku

Początki spółdzielczości bankowej w Sieradzu przypadają na rok 1950. Wtedy to powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu, która swoim działaniem obejmowała miejscowości przylegające do Sieradza - Męka, Bogumiłów, Charłupia Mała oraz miasto Sieradz. Centralą Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sieradzu był Bank Rolny, który nadzorował Kasą pod względem finansowym, organizacyjnym oraz rewizyjnym. W 1957 roku Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu została członkiem Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie.

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku kadencji 2022-2026, wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 10.06.2022r.

Statut Banku

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SIERADZU

Polityka Ładu Korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Sieradzu.

Inne

Każda wojna zabiera nam to, co najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj spółdzielczość chce wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów, kobiety i dzieci, które właśnie teraz najbardziej doświadczają skutków wojny.

Schemat Organizacyjny

Schemat Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Sieradzu.

Polityka Informacyjna

Informacje Banku Spółdzielczego w Sieradzu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału oraz zakresu polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Pozostałe Informacje

Dodatkowe informacje dotyczące naszych usług.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725