Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy to dodatkowy rachunek firmowy przeznaczony na wydzielone cele.

 

Cechy rachunku pomocniczego:

  • Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny);
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze;
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku;
  • Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków;
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725