Oferta - działalność rolnicza

Produkty i usługi przeznaczone dla prowadzących działalność rolniczą

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym przeznaczony jest dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą i chcących powiększyć lub zmodernizować swój majątek trwały.

 

Cechy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym:

  • udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
  • maksymalna wysokość kredytu - do 100% wartości przedsięwzięcia,
  • maksymalny okres kredytowania - 15 lat, w tym karencja w spłacie kapitału 1 rok,
  • przedmiotem kredytu może być także refundacja zobowiązań klienta z tytułu zawartych umów leasingu.

 

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725