Taryfa prowizji i opłat

Zestawienie opłat i prowizji bankowych do naszych produktów i usług

Taryfa prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Sieradzu Taryfa prowizji i opłat (plik w formacie PDF) Wysokość pobieranych opłat i prowizji dla niektórych klientów może być inna niż ustalono w niniejszym załączniku, jeżeli tak przewiduje umowa sporządzona pomiędzy bankiem a klientem.

 

Taryfa w PLN

Taryfa Prowizji i Opłat

 

Taryfa Walutowa

Taryfa prowizji i opłat waluty

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725