Aktualności

Aktualne informacje o usługach, produktach oraz wydarzeniach

Lokata promocyjna z nagrodami

Uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy do swojej oferty Lokatę z nagrodami.

LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI

  • „Lokata SGB 2023”  od 2.10.2023r do 29.12.2023r.
  • 3 miesięczna
  • ( WIBOR 1M-0,20 ) *  0,45  
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725